Status prawny

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego LXXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
  3. Statutu LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

Organem prowadzącym LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego jest Miasto st. Warszawa

pragapld.waw.pl (otwórz w nowym oknie)

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

kuratorium.waw.pl (otwórz w nowym oknie)

Uchwała RP z dnia 15.09.2022 r.  w sprawie zmian w Statucie Szkoły pdf

Uchwała RP z dnia 31.08.2023 r.  w sprawie zmian w Statucie Szkołypdf


Ostania aktualizacja - 31 października 2023 14:59Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved