Program wychowawczo – profilaktyczny

Program uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 21.09.2022 r.


Ostania aktualizacja - 22 września 2022 10:08Zaktualizował - Danuta GóralZatwierdził - Joanna Staniszewska

© cleanscripts.com | All rights reserved