Rada Rodziców

 

 

Przewodniczący: Pan Jacek Krupa

Wiceprzewodniczący: Pani 

Skarbnik: Pani 

Numer konta Rady Rodziców: 84102011270000170200078659

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Pani 

Członkowie: