Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
 • Telefon: (22) 619 20 91/92
 • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Rekrutacja

Telefon kontaktowy do Komisji Rekrutacyjnej: 22 518 57 29

PREZENTACJA O SZKOLE – otwórz film w nowym oknie

Zebranie informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025
  odbędzie się  w szkole w dniu:
16.04.2024 r. o godz. 17.30

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

KLASA SPOŁECZNO – TURYSTYCZNA 1A – otwórz prezentację w nowym oknie

Marzysz o karierze w mediach, dyplomacji czy turystyce? Interesujesz się prawem oraz polityką?

Klasa społeczno-turystyczna jest dedykowana uczniom zainteresowanym zagadnieniami dotyczącymi prawa, mediów, geografii i geopolityki, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe. Wybierając ten profil rozwiniesz swoją kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, zdolność działania i planowania w zespole.

Będziesz mieć możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych, weźmiesz udział w ciekawych wycieczkach i wyprawach krajoznawczych. A może jesteś humanistą zainteresowanym edukacją prawną lub występami publicznymi? W tej klasie zdobędziesz podstawy  teoretyczne i praktyczne niezbędne do studiowania stosunków międzynarodowych, prawa, czy medioznawstwa.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu:

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

W klasie społeczno-turystycznej liczy się odwaga w poznawaniu świata oraz kreatywność, które będziesz mógł rozwijać uczestnicząc w debatach oksfordzkich, planując, przygotowując i organizując wycieczki i gry terenowe. Proponujemy Ci także udział w zajęciach dodatkowych Różne oblicza geografii oraz naukę języków na poziomie rozszerzonym.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • studia na kierunkach: prawo, europeistyka, administracja, bezpieczeństwo narodowe,  stosunki międzynarodowe, medioznawstwo, politologia, socjologia, turystyka i rekreacja, geografia, kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i inne

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub WOS (wyższy wynik)

KLASA EUROPEJSKA 1B – otwórz prezentację w nowym oknie

Doceniasz rolę języków obcych we współczesnym świecie? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie?  Myślisz o karierze w biznesie? Widzisz swoją przyszłość w kontekście międzynarodowym? Klasa europejska jest dla Ciebie!

Do klasy o tym profilu zapraszamy młodzież, która chce pogłębiać wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, kształtować przedsiębiorczą postawę, rozwijać kreatywność i zdolność planowania oraz działania w zespole. Rozszerzony zakres nauczania geografii i matematyki zapewni Ci dużą elastyczność i ogromny wybór kierunków studiów. Dobra znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Uczniowie tej klasy mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach
i olimpiadach tematycznych związanych z profilem klasy, lekcjach muzealnych i projektach edukacyjnych.

Przedmioty realizowane według rozszerzonego programu:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Wybierając tę klasę będziesz mógł wykazać się aktywnością i zaangażowaniem.   Projekty językowe pozwolą Ci na nawiązanie nowych kontaktów z rówieśnikami z wielu zakątków Europy. Klasa jest objęta innowacją edukacyjną Różne oblicza geografii.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

studia na kierunkach: ekonomia, biznes i zarządzanie, analityka biznesu, przedsiębiorczość i innowacje, finanse i rachunkowość, turystyka, geografia, inżynieria geoprzestrzenna, architektura i inne

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

KLASA RATOWNICZA 1C – otwórz prezentację w nowym oknie

Ratownictwo medyczne czy medycyna, a może farmacja, kosmetologia, dietetyka lub inżynieria chemiczna? Jak widzisz, możliwości są ogromne. Zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej.

Do klasy ratownictwa medycznego nie ma egzaminów sprawnościowych i nie są wymagane badania lekarskie.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii zapewni Ci duże możliwości w doborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Uczniowie klasy ratowniczej mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach propagujących ratownictwo i promujących zdrowy styl życia. Ofertę klasy wzbogacają zajęcia z podstaw ratownictwa. Uczniowie biorą też udział w warsztatach i szkoleniach wyjazdowych. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczą się od najlepszych.

Klasa objęta jest innowacją edukacyjną Sanitarna Służba Szkolna oraz patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnię.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • Studia medyczne: wydział lekarski, ratownictwo medyczne, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia i inne.
 • Studia na kierunkach: biologia, chemia, kosmetologia, dietetyka, psychologia zdrowia, analityka medyczna ochrona środowiska, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienia człowieka
  i inne

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia lub chemia (wyższy wynik)