Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
 • Telefon: (22) 619 20 91/92
 • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Rekrutacja

Telefon kontaktowy do Komisji Rekrutacyjnej: 22 518 57 29

PREZENTACJA O SZKOLE – otwórz film w nowym oknie

Zebrania informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych  na rok szkolny 2023/2024  odbędą się  w szkole w dniach:
23.03.2023 r. o godz. 17.30
20.04.2023 r. o godz. 17.30

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

KLASA HUMANISTYCZNA 1a – otwórz prezentację w nowym oknie

Choć świat biegnie do przodu i postęp technologiczny zdaje się wdzierać we wszystkie sfery naszego życia, wciąż potrzeba nam wszechstronnie wykształconych ludzi, którzy z wrażliwością pochylą się nad sztuką. Klasa humanistyczna zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu:

 • język polski
 • język angielski
 • historia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

Pasjonuje Cię literatura i historia? Czujesz się przyszłym mówcą, dziennikarzem, aktorem? Klasa humanistyczna jest dla Ciebie!
Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu realizuje swoje zainteresowania w różnych formach wyrazu artystycznego, biorąc udział w licznych projektach i zajęciach prowadzonych na podstawie autorskich programów. W ramach nauczania w klasie humanistycznej realizowany jest przedmiot dodatkowy edukacja filmowa i teatralna. Uzupełnieniem programu tej klasy jest Teatr „Paradox”na deskach którego uczniowie poznają tajniki sztuki aktorskiej oraz przygotowują się do prezentowania swoich umiejętności na festiwalach, przeglądach teatralnych czy konkursach recytatorskich.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • studia uniwersyteckie: polonistyka, historia, filologie obce, dziennikarstwo, public relations, prawo, administracja, psychologia
 • studia na uczelniach artystycznych: aktorstwo, reżyseria, scenopisarstwo, filmoznawstwo, kulturoznawstwo

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • historia

KLASA EUROPEJSKA 1b – otwórz prezentację w nowym oknie

Doceniasz rolę języków obcych we współczesnym świecie? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie? Nie odstrasza Cię polityka? Widzisz swoją przyszłość w kontekście międzynarodowym? Klasa europejska jest dla Ciebie!

Do klasy o tym profilu zapraszamy młodzież, która w przyszłości chce realizować się naukowo w obszarze dyscyplin społecznych, humanistycznych czy prawniczych. Uczniowie tej klasy mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach i olimpiadach tematycznych związanych z profilem klasy, lekcjach muzealnych i projektach edukacyjnych.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu:

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Języki obce w klasie

 • język angielski
 • do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

W tej klasie liczy się odwaga w poznawaniu świata oraz kreatywność, które będziesz mógł rozwijać uczestnicząc w debatach oksfordzkich, wyjściach i wycieczkach. Projekty językowe pozwolą Ci na nawiązanie nowych kontaktów z rówieśnikami z wielu zakątków Europy. Proponujemy Ci także udział w zajęciach z zakresu wielokulturowości Europy. Uczniowie klasy europejskiej objęci są innowacją pedagogiczną “Różne oblicza geografii”

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • studia na kierunkach: prawo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, turystyka, geografia i inne

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

KLASA WOJSKOWA 1c – otwórz prezentację w nowym oknie

Interesujesz się militariami i wojskiem? Chcesz poprawić swoją sprawność fizyczną? Klasa wojskowa jest dla tych, którzy chcą spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie: na poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych.

Profil tej klasy wiąże młodych ludzi ze służbami mundurowymi. Uczniowie zapoznają się ze służbą wojskową oraz pracą innych służb mundurowych. Przygotowują się do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych oraz pracy w wojsku, straży pożarnej, czy straży granicznej.

Do klasy wojskowej nie ma egzaminów sprawnościowych i nie są wymagane badania lekarskie.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Zajęcia dodatkowe:

 • obozy szkoleniowo – kondycyjne
 • zajęcia z samoobrony
 • warsztaty ratownictwa medycznego

Języki obce w klasie

 • język angielski
 • do wyboru język niemiecki lub język rosyjski

Dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w obiektach szkoleniowych jednostki wojskowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wojskowego. Wybierając tę klasę będziesz brał udział w rekonstrukcjach historycznych, pokazach i uroczystościach wojskowych; konferencjach dotyczących obronności i konfliktów zbrojnych. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności analityczne. Zyskasz pewność siebie. Uczniowie klasy wojskowej objęci są innowacją pedagogiczną “Szkoła Rycerska – wychowanie przez patriotyzm”

Współpracujemy z Akademią Sztuki Wojennej

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • studia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dowodzenie, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, stosunki międzynarodowe, europeistyka i inne
 • Uzupełnieniem edukacji dla bezpieczeństwa w tej klasie są manewry wojskowe z udziałem instruktorów wojskowych oraz zajęcia z ratownictwa.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

KLASA RATOWNICZA 1d – otwórz prezentację w nowym oknie

Ratownictwo medyczne czy medycyna, a może farmacja, kosmetologia, dietetyka lub inżynieria chemiczna? Jak widzisz, możliwości są ogromne.
Zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej.

Do klasy ratownictwa medycznego nie ma egzaminów sprawnościowych i nie są wymagane badania lekarskie.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • do wyboru język niemiecki lub język rosyjski

Rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii zapewni Ci dużą elastyczność w doborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ofertę klasy wzbogaca dodatkowy przedmiot podstawy ratownictwa oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Uczniowie klasy ratowniczej angażują się w przedsięwzięcia   i projekty propagujące ratownictwo i zdrowy styl życia. Biorą udział w warsztatach wyjazdowych i zawodach ratowniczych. Z ich inicjatywy powstała Sanitarna Służba Szkolna. Uczniowie klasy ratowniczej objęci są innowacją pedagogiczną “Sanitarna Służba Szkolna”. Współpracujemy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • Studia na kierunkach: biologia, chemia, kosmetologia, dietetyka, psychologia zdrowia, analityka medyczna ochrona środowiska, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienia człowieka i inne
 • Studia medyczne: wydział lekarski, ratownictwo medyczne, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia i inne.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski

KLASA OGÓLNA 1e i 1g

Klasy skierowane do uczniów zainteresowanych naukami ekonomicznymi, ścisłymi i przyrodniczymi.

Rozszerzony zakres nauczania geografii i matematyki zapewni Ci dużą elastyczność i ogromny wybór kierunków studiów. Dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W tej klasie będziesz rozwijać swoją kreatywność uczestnicząc w projektach, zajęciach terenowych, lekcjach muzealnych i wycieczkach.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • Studia na kierunkach filologicznych, administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekonomia, geografia, geoinformacja, geoinformatyka, geoturystyka, turystyka, marketing medialny, stosunki międzynarodowe

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

KLASA OGÓLNA 1f

Klasa skierowana do uczniów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  Rozszerzony zakres nauczania biologii i matematyki zapewni Ci dużą elastyczność w doborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w wielu projektach propagujących i promujących zdrowy styl życia. W ramach umowy partnerskiej z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach, seminariach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnię.

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

 • studia na kierunkach: biologia, kosmetologia, dietetyka, psychologia zdrowia, analityka medyczna ochrona środowiska, biotechnologia, inżynieria, technologia żywności i żywienia człowieka, bioanalityka, bioinformatyka, biostatystyka, budownictwo, ekobiznes, ekologiczne źródła energii, leśnictwo, fizyka.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • matematyka
 • biologia

Języki obce w klasie:

 • język angielski
 • do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • biologia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przygotowanie podstawowych dokumentów wymaganych do aplikowania, w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o chęci podjęcia nauki w naszym Liceum, ocenimy dokumenty pod względem merytorycznym i wskażemy, co należy uzupełnić.