klasa humanistyczna
klasa europejska
klasa wojskowa
klasa ratownictwa medycznego
27 maja 2020

Konsultacje dla uczniów klas I i II

wersja pdf
27 maja 2020

Biblioteka szkolna wznawia działalność

( z wyłączeniem  8, 9, 10 czerwca – wówczas będzie nieczynna) Czytelnicy, którzy nie zwrócą książek w czerwcu, mogą to zrobić we wrześniu 2020 roku. Od 01.06. do 26.06. 2020 w bibliotece  szkolnej  zostaną zorganizowane dyżury bibliotekarzy w celu odbioru wypożyczonych książek oraz udostępnienia  najpotrzebniejszych […]
25 maja 2020

Ważne – Matura 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie czerwiec 2020
20 maja 2020

Konsultacje dla maturzystów

Od 25.05.20202 do 5.06. na terenie szkoły zostaną zorganizowane konsultacje z przedmiotów maturalnych  dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli klasę trzecią. Zajęcia będą prowadzone według załączonego harmonogramu w małych grupach z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. Bardzo proszę o przestrzeganie poniższych zasad udziału w zajęciach: […]
Jesteśmy otwarci na twórcze działania i inicjatywy młodzieży. Stale doskonalimy proces dydaktyczno-wychowawczy. Umożliwiamy rozwój zainteresowań młodzieży poprzez realizację programów innowacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Kontakt

Kontakt
LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego
Ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
tel. centrala (22) 619 20 91/92
tel./fax. (22) 619 13 60
sekretariat@jasinski.edu.pl

https://www.facebook.com/72LOJasinski/
https://www.facebook.com/72LOJasinski/
Skip to content