Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
  • Telefon: (22) 619 20 91/92
  • Email: lo72@eduwarszawa.pl

O szkole

Budynek szkoły

LXXII LO kultywuje tradycje założonego w 1921 roku IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego – szkoły, która w roku 1950 została represyjnie zamknięta przez ówczesne władze komunistyczne. Nasze liceum zostało powołane w 1991 roku, a w 1992 roku przejęło tradycje przedwojennej szkoły. Początkowo szkoła kształciła w dwóch kierunkach: matematyczno – informatycznym i ogólnym. Z czasem oferta edukacyjna liceum i liczba oddziałów rozrosła się. Obecnie kształcimy młodzież na kierunkach: humanistycznym, europejskim i matematyczno-informatycznym.

4 listopada 1992r. LXXII Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię gen. Jakuba Jasińskiego. Ceremonii poświęcenia Sztandaru dokonał podczas uroczystej Mszy Św. Jego Ekscelencja ks. bp. dr Zbigniew Józef Kraszewski, a rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali dr Maria Łopatkowa, wybitny pedagog oraz prof. dr hab. Andrzej Makowski, absolwent IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego.

Listopad 2006 rok. LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego obchodziło jubileusz 15 –lecia istnienia szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością rodzice chrzestni sztandaru, absolwenci szkoły przedwojennej, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz zaproszeni goście.

24 kwietnia 2009 r. proboszcz parafii na Kamionku ks. Zdzisław Gniazdowski uroczyście przekazał naszemu liceum historyczny sztandar przedwojennej szkoły noszącej imię gen. Jakuba Jasińskiego. Ksiądz Gniazdowski przechowywał przez kilkadziesiąt lat pamiątkowy sztandar w zbiorach parafialnych. Decyzję o jego przekazaniu podjął jako wyraz uznania dla dokonań szkoły w krzewieniu wartości patriotycznych i kultywowaniu tradycji.

Imię patrona silnie wiąże naszą szkołę z tradycją walk narodowo-wyzwoleńczych i stanowi punkt wyjścia do pracy nad patriotycznym wychowaniem młodzieży. Rokrocznie 4 listopada organizowane są uroczyste akademie,  uczniowie biorą udział w obchodach rocznicy Rzezi Pragi oraz składają kwiaty na symbolicznym grobie generała, znajdującym się na cmentarzu parafialnym kościoła na Kamionku. Program wychowawczy naszego liceum oparty jest na silnym związku
z historią miasta i dzielnicy. Istotną rolę odgrywa w nim edukacja regionalna.

W 2011 roku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego  obchodziło jubileusz 20 – lecia istnienia szkoły. Główne uroczystości odbyły się w listopadzie.

LXXII Liceum Ogólnokształcące jest otwarte na współpracę z różnymi instytucjami naukowymi, społecznymi, kulturalnymi,  uczelniami i szkołami wyższymi. Realizujemy międzynarodowe projekty naukowe, uczestniczymy w wymianach młodzieży, organizujemy wycieczki zagraniczne.

Staramy się łączyć na co dzień tradycję z nowoczesnością. Od lat gościmy w naszych murach członków Koła Wychowanków b. IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego. Nasi uczniowie rokrocznie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, biorą udział w konkursach i olimpiadach na terenie dzielnicy i miasta. Sami zaś, jako szkoła, jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami Warszawskich Spotkań Teatralnych na Rogatkach oraz Praskiego Konkursu Patriotycznego im. gen. Jakuba Jasińskiego, któremu patronuje burmistrz dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Wizja naszej szkoły zakłada że, w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze przygotujemy młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym, ludzi otwartych na różnorodność kultur, tradycji i religii, a równocześnie świadomych własnej tożsamości narodowej i znaczenia ojczyzny we wspólnocie europejskiej. Naszym wzorem jest patron gen. Jakub Jasiński – patriota, poeta, żołnierz.