Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
 • Telefon: (22) 619 20 91/92
 • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie uczestniczy w   programie   rządowym   „Aktywna   Tablica   2021″.   Podjęliśmy działania mające na celu wzbogacenie wyposażenia szkoły w zestawy wspomagające pracę dydaktyczną nauczycieli i uczniów. Zakupiony został następujący sprzęt:

 • Lenovo V15 – 5 szt.
 • Tablet graficzny XP-Pen Star 03 V2 – 5 szt.
 • Kamera FullHD |Redragon Hitman GW800 – 5 szt.
 • Statyw Foto Elite – 5 szt.
 • Słuchawki Natec rhea – 5 szt.

LXXII LO zawarło    również  porozumienie z   innymi   szkołami   i   efektem tego było utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK             w nauczaniu.  Partnerskimi szkołami w międzyszkolnej sieci dla LXXII LO są:

· XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bolesława Prusa w Warszawie

· Technikum   nr   12   w   Zespole   Szkół   nr   12   im.   Olimpijczyków   Polskich          w Warszawie    

W LXXII LO w realizacji Programu Aktywna Tablica 2021 uczestniczą następujący nauczyciele:

– nauczyciel informatyki

– nauczyciel biologii

– nauczyciel historii

– 2 nauczycieli jęz. angielskiego

– nauczyciel geografii.

Nauczyciele wykorzystują TIK, metody i narzędzia cyfrowe oraz wiedzę zdobytą na szkoleniach i w trakcie wymiany doświadczeń między szkołami na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej             5 godzin zajęć edukacyjnych średnio  w każdym tygodniu nauki.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica 2021 ustalono następujący harmonogram działań:  

 • Styczeń 2022  – spotkanie dyrektorów szkół w sieci: omówienie zakresu współpracy  i sposobu obserwacji lekcji z wykorzystaniem TIK
 • Luty 2022- spotkanie inicjujące  współpracę, ustalenie harmonogramu i zasad

współpracy. Przekazanie ustaleń ze spotkania w swoich szkołach

 • Marzec 2022 – spotkanie zespołu, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi programu.
 • Czerwiec  2022 – spotkanie podsumowujące udział zespołów nauczycieli         w programie.
 • Czerwiec 2022 – spotkanie dyrektorów szkół w sieci – podsumowanie wniosków z obserwacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem TIK. Wymiana    doświadczeń.

Przeprowadzone zostały 2 lekcje otwarte :

 • 25.04.2022: lekcja przeprowadzona w LXXII LO Powtórzenie wiadomości – układ krążenia, interpretacja wyników badań.
 • 20.06.2022: lekcja przeprowadzona w XXXV LO 20.06.2022: Tour of the USA.