“Czas liderów”

19 listopada 2019 r. gościliśmy 40-osobową delegację uczestników międzynarodowego projektu „Czas liderów ” – przedstawicieli administracji samorządowej, dyrektorów szkół i nauczycieli z Litwy. Tematem spotkania była współpraca szkoły z samorządem w zakresie wspomagania i organizacji pracy z uczniem zdolnym. W serdecznej atmosferze, przy kawie i domowych wypiekach, goście zostali zapoznani przez Panią dyrektor Bożenę Kozak oraz Panią Ewę Sienkiewicz i Pana mjr Dariusza Paździocha z przykładami  współpracy samorządu we wspieraniu inicjatyw naszej szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz realizowaniu ciekawych, innowacyjnych projektów edukacyjnych. Pani Dyrektor odpowiedziała na szereg pytań ze strony gości dotyczących polskiego systemu edukacji i modeli współpracy instytucji oświatowych z samorządem. Gośćmi opiekowali się uczniowie klasy  II d oraz nauczyciel języka rosyjskiego Pani Anna Jurczak. 

Skip to content