Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
 • Telefon: (22) 619 20 91/92
 • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Próbna matura 2020 CKE

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informację o próbnym egzaminie maturalnym. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbną maturę w terminach od 2 do 8 kwietnia br.

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych pojawią się materiały, które  obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W materiałach znajdą się również nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki.

Terminy próbnego egzaminu maturalnego

DataArkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek)język polski (PP)język polski (PR)
fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek)matematyka (PP)matematyka (PR)
filozofia (PR)
język łaciński (PR)
historia sztuki (PR)
historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek)języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek)biologia (PR)
wos (PR)
geografia (PR)
informatyka (PR)
8 kwietnia (środa)chemia (PR)
język litewski (PP)
język białoruski (PP)
język ukraiński (PP)
historia (PR)
język litewski (PR)
język białoruski (PR)
język ukraiński (PR)

Zasady oceniania

CKE informuje, że zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W swoim komunikacie dyrektor CKE prosi dyrektorów szkół o przekazanie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Informacja dla uczniów i rodziców

MEN i CKE zachęcają do tego, aby szkoły, które zdecydują się wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Rekomendowane jest by uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

W informacji Dyrektora CKE znajduje się propozycja, by uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć kart z rozwiązaniami). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli sprawdzić i ocenić przesłane przez uczniów odpowiedzi. Informację zwrotną można przekazać uczniom w formie np.:

 • komentarza w e-mailu;
 • spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (15 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

W swoich komunikatach MEN i CKE proszą dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeśli uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu a wyraził chęć udziału w egzaminie próbnym, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w innej formie np. poprzez przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje jednak, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), przy pełnej świadomości, że w warunkach domowych będzie to trudne do zrealizowania.

Jak podaje w swoim komunikacie dyrektor CKE próbny egzamin maturalny organizowany jest wyłącznie dla uczniów, i to oni biorą odpowiedzialność za samodzielną pracę. Egzamin powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym (tj. szansa pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie; zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Wyraźne jest wskazanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, by na podstawie uzyskanych przez ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów nie wystawiać ocen cząstkowych.

Więcej informacji i materiałów dotyczących egzaminu maturalnego Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Na stronach znajdują się:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami; 
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;  
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;  
 • filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii; 
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;  
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
 • zbiory zadań z matematyki;  
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;  
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019. 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26marca 2020r.dotycząca próbnego egzaminu maturalnego (otwórz w nowym oknie)