Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
  • Telefon: (22) 619 20 91/92
  • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Konsultacje dla maturzystów

Od 25.05.20202 do 5.06. na terenie szkoły zostaną zorganizowane konsultacje z przedmiotów maturalnych  dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli klasę trzecią. Zajęcia będą prowadzone według załączonego harmonogramu w małych grupach z zachowaniem reguł bezpieczeństwa.

Bardzo proszę o przestrzeganie poniższych zasad udziału w zajęciach:

  • Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu w wiadomości librus do godziny 16 dnia poprzedzającego lekcję.
  • Do szkoły należy przyjść w maseczce ochronnej/ przyłbicy. Maseczkę/ przyłbicę będzie można zdjąć w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Szkoła zapewnia płyn do dezynfekcji.
  • Lekcje w grupach 8-10 osobowych będą odbywały się w wyznaczonych salach. Proszę o unikanie zbytecznego przemieszczania się po szkole   i zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi uczestnikami zajęć.
  • Po zakończonej lekcji należy opuścić budynek szkoły. Sale będą dezynfekowane każdorazowo przy zmianie grup.