ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W LXXII LO IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO DOTYCZĄCE NAUKI W CZASIE PANDEMII OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od 1 września LXXII LO działa zgodnie z aktami prawa oświatowego ustalonymi przez MEN stosując ustalone procedury dotyczące funkcjonowania szkoły w jej różnych obszarach oraz wykorzystując własne doświadczenia z okresu zdalnej edukacji.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz m. st. Warszawy.

Adresy bazowych aktów prawnych:
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii  (dostęp z 19.08.2020)

Ponadto w sprawach aktualności dotyczących bezpieczeństwa w szkołach kierujemy Państwa uwagę na stronę: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

Szkolne ustalenia związane z organizacją edukacji w roku szkolnym 2020/2021 – pdf

Wszyscy uczniowie proszeni są o przyniesienie zgody na zmierzenie temperatury ciała podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego(pobierz- pdf).
Prosimy również o udostępnienie telefonów kontaktowych rodzica/opiekuna prawnego, które umożliwią nam szybką komunikację w wymagających tego sytuacjach.

Skip to content