Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony
Biuletyn Informacji Publicznej Logo BIP
Dane kontaktowe
  • Telefon: (22) 619 20 91/92
  • Email: lo72@eduwarszawa.pl

Jubileusz 30-lecia Szkoły

Doniosłe święto jakim jest Jubileusz 30-lecia istnienia LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie pozwala przypomnieć jak wiele pokoleń uczniów zdobywało w tej szkole wiedzę i ile kolejnych roczników absolwentów zdawało w niej egzamin dojrzałości. Pozwala także byłym uczniom przenieść się na chwilę w świat wspomnień szkolnych, przywołać dawnych profesorów, koleżanki i kolegów.
Obchody Jubileuszu z powodu pandemii przełożono z 4 listopada na dzień 26 maja 2022 r.
Tego właśnie dnia zaszczyciło nas swoją obecnością wielu znakomitych gości: p. Bożena Przybyszewska- Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, p.Bożena Manarczyk -Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga- Południe, p.Zdzisław Młodziejewski-przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, dr hab.n.med. Łukasz Czyżewski-prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ppłk Dariusz Grala-reprezentujący Akademię Sztuki Wojennej, ppłk Andrzej Kosieradzki-Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga, ppłk Sebastian Słupczyński- reprezentujący Dowódcę V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe, DBFO, Uczelni Europejskiej w Warszawie, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Biblioteki Publicznej im. Jana Zygmunta Rumla, byli dyrektorzy naszego liceum, dyrektorzy zaprzyjaźnionych warszawskich szkół i instytucji,  reprezentanci nauczycielskich związków zawodowych, przedstawiciele Rady i Zarządu Osiedla Kamionek oraz Klubu Sąsiada ,,Skaryszewska”. Nie zabrakło również dawnej i obecnej kadry pedagogicznej, absolwentów, uczniów, rodziców i przyjaciół naszej szkoły.
Podczas oficjalnej części uroczystości padło wiele słów uznania i gratulacji skierowanych do dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców, a także podziękowań dla wszystkich, którzy przez minione lata pracowali na dobre imię tej szkoły i życzeń, by wizja szkoły otwartej i nowoczesnej, przyjaznej uczniom, rodzicom i środowisku realizowała się każdego dnia.
Nowoczesny „Jasiński” pielęgnuje historyczne tradycje i wspaniale łączy je z wymogami współczesnej edukacji. Wysoko wykwalifikowana kadra motywuje młodzież do podejmowania kolejnych wyzwań, czego efektem są liczne nagrody i certyfikaty oraz nasza obecność w wielu projektach ogólnopolskich i międzynarodowych. Podczas uroczystości p. dyrektor Bożena Kozak została uhonorowana medalem za promowanie postaw patriotycznych przez Rektora Akademii Sztuki Wojennej gen.bryg.dr Roberta Kosowskiego. Pani dyrektor oraz p. mjr Dariusz Paździoch otrzymali również medale za wsparcie w zakresie promocji obronności i służby wojskowej od Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga ppłk Andrzeja Kosieradzkiego.
Nasza szkoła uczy wrażliwości na sztukę i zamiłowania do teatru.Przykładem tego są organizowane od wielu lat Grochowskie Spotkania Teatralne ,,na Rogatkach” oraz Praski Konkurs Patriotyczny im. gen. Jakuba Jasińskiego. Uroczystość Jubileuszu była wspaniałą okazją do uhonorowania p. Ryszarda Jakubisiaka nagrodą Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe p. Tomasza Kucharskiego za 25 lat pracy artystycznej z młodzieżą w roli opiekuna szkolnego Teatru „Paradox”.
Podczas uroczystości zaprezentowano również historię oraz osiągnięcia i dokonania szkoły na przestrzeni minionych 30 lat, następnie złożono wiązankę kwiatów na symbolicznym grobie patrona gen. J. Jasińskiego, który znajduje się przy Kościele na Kamionku.
Z okazji Jubileuszu ukazała się także seria okolicznościowych znaczków, zaprojektowana przez Mateusza Dołęgowskiego, ucznia kl. IIe, która będzie wspaniałą pamiątką uroczystych obchodów 30-lecia szkoły.
Miłym akcentem uroczystości był poczęstunek i jubileuszowy bardzo smaczny tort. Byli pracownicy i uczniowie ze wzruszeniem wspominali lata spędzone w Jasińskim i z dużym zainteresowaniem oglądali zmieniające się oblicze szkoły na zdjęciach w kronikach szkolnych z dawnych lat oraz na wystawie przedstawiającej historię i dokonania szkoły.
Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna.Uczniowie i absolwenci naszego Liceum przedstawili spektakl słowno – muzyczny ,,Oto JA!”, w którym zaprezentowali wszechstronność swoich zainteresowań i talentów. Poszukiwania własnej drogi życiowej wyrazili w recytacji, śpiewie, tańcu i muzyce.
Do późnego popołudnia trwały jeszcze rozmowy, wspomnienia spędzonych wspólnie lat, zapamiętanych chwil, potwierdzające prawdziwość myśli przewodniej naszej uroczystości, że „są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”

30- lecie szkoły – otwórz w nowym oknie