Maturzyści

Konsultacje dla maturzystów.

Od 25.05.20202 do 5.06. na terenie szkoły zostaną zorganizowane konsultacje z przedmiotów maturalnych  dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli klasę trzecią. Zajęcia będą prowadzone według załączonego harmonogramu w małych grupach z zachowaniem reguł bezpieczeństwa.

Bardzo proszę o przestrzeganie poniższych zasad udziału w zajęciach:

  • Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu w wiadomości librus do godziny 16 dnia poprzedzającego lekcję.
  • Do szkoły należy przyjść w maseczce ochronnej/ przyłbicy. Maseczkę/ przyłbicę będzie można zdjąć w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Szkoła zapewnia płyn do dezynfekcji.
  • Lekcje w grupach 8-10 osobowych będą odbywały się w wyznaczonych salach. Proszę o unikanie zbytecznego przemieszczania się po szkole   i zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi uczestnikami zajęć.
  • Po zakończonej lekcji należy opuścić budynek szkoły. Sale będą dezynfekowane każdorazowo przy zmianie grup.

konsultacje dla maturzystów – pdf

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdziesz na stronie:

http://www.cke.edu.pl/

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram egzaminu maturalnego 2019/2020

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Skip to content