Zebrania z rodzicami

Data Forma zebrania
05.09Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły, zebrania klasowe  godz. 17.30
24.10 Zebrania klasowe i dzień otwarty  godz. 18.00
21.11 Dzień otwarty  godz. 18.00- 20.00
12.12   Zebrania klasowe i dzień otwarty,
informacja o proponowanych ocenach  niedostatecznych
godz. 18.00
09.01 Spotkanie z dyrekcją szkoły, podsumowanie I półrocza
i informacja nt. egzaminu maturalnego – godz. 17.30, zebrania klasowe – godz.18.00
12.03 Zebrania klasowe i dzień otwarty. Propozycje ocen rocznych dla uczniów klas III – godz. 18.00
21.05 Zebrania klasowe i dzień otwarty. Propozycje ocen rocznych dla uczniów klas I i II  – godz. 18.00

Skip to content